Norges Bank ser økt sårbarhet

Den sterke veksten i eiendomspriser og høy gjeld gir økt sårbarhet, mener Norges Bank.